WEIL, GOTSHAL nadační fond (granty a charitativní podpora)

Aktuality

Nejste sami - mobilní hospic, z.ú.

Nadační fond podpořil dne 18. října 2017 jediný mobilní hospic pro dospělé a děti v Olomouckém kraji - mobilní hospic Nejste sami. Částka 30.000 Kč byla použita na pokrytí části mzdových nákladů pracovníků dětské hospicové péče.


Kolpingova rodina Praha 8

Nadační fond podpořil dne 29. srpna 2017 azylový dům pro matky s dětmi, který poskytuje své služby v pražských Bohnicích. Částka 30.000 Kč byla použita na pokrytí části mzdových nákladů pracovnice noční služby, resp. sociální pracovnice.


Podpůrné chodítko

Dne 29. srpna 2017 přispěl nadační fond mamince chlapce, který trpí hlubokou psychomotorickou retardací, dětskou mozkovou obrnou a Gastaut-Lennox syndromem, částkou 20.000 Kč na pořízení podpůrného chodítka.


Osobní automobil

Dne 23. srpna 2017 přispěl nadační fond paní, která trpí DMO a kvadruparézou, částkou 20.000 Kč na pořízení osobního automobilu.


RUAH o.p.s.

Nadační fond podpořil dne 22. srpna 2017 obecně prospěšnou společnost RUAH, která poskytuje domácí hospicovou péčí a terénní sociální služby na Benešovsku. Částka 30.000 Kč byla použita na pořízení léků a zdravotnického materiálu.


Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú.

Nadační fond podpořil dne 22. srpna 2017 Domov - plzeňskou hospicovou péči, z.ú., poskytující služby domácího hospice. Částka 20.000 Kč byla použita na mzdu zdravotní sestry.


Borůvka, Borovany

Nadační fond podpořil dne 21. srpna 2017 spolek Borůvka, Borovany, který poskytuje sociální služby pro těžce tělesně postižené osoby a pro seniory v jihočeských Borovanech a okolí. Částka 30.000 Kč byla použita na mzdu terénní pečovatelky.


Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

Nadační fond podpořil dne 21. srpna 2017 Domácí hospic Vysočina, který poskytuje služby domácí hospicové péče v Novém Městě na Moravě, v Jihlavě a ve Velkém Meziříčí a okolí. Částka 20.000 Kč byla použita na pořízení osobního automobilu.


Bezlepková a nemléčná dieta a pohonné hmoty

Dne 21. srpna 2017 přispěl nadační fond mamince dívky, která trpí kombinovaným postižením, částkou 30.000 Kč na úhradu bezlepkových a nemléčných potravin a na úhradu pohonných hmot do osobního automobilu.


Osobní automobil

Dne 21. srpna 2017 přispěl nadační fond mamince chlapce, který trpí DMO, autismem aj., částkou 30.000 Kč na pořízení osobního automobilu.


Zdravotní židle a odlehčovací služby

Dne 21. srpna 2017 přispěl nadační fond mamince dvojčat, které trpí svalovou dystrofií a autismem, částkou 30.000 Kč na úhradu doplatku za zdravotní židli a na odlehčovací služby.


Polohovací zařízení

Dne 19. srpna 2017 přispěl nadační fond rodině muže, který je ve vigilním komatu, částkou 10.000 Kč na pořízení polohovacího zařízení na horní a dolní končetiny a na kompenzační a zdravotní pomůcky.


Cesta domů, z. ú.

Nadační fond podpořil dne 15. srpna 2017 pražskou Cestu domů, která poskytuje své služby nevyléčitelně nemocným a umírajícím lidem a jejich blízkým. Částka 28.200 Kč byla použita na pokrytí části mzdových nákladů pracovníka půjčovny kompenzačních a zdravotnických pomůcek a nákup pohonných hmot.


Sdílení o.p.s.

Nadační fond podpořil dne 15. srpna 2017 telčské Sdílení, které poskytuje služby mobilního hospice. Částka 31.508 Kč byla použita na pořízení lineárního dávkovače léků.


Ošetřovatelská péče

Dne 15. srpna 2017 přispěl nadační fond muži kvadruplegikovi, částkou 14.000 Kč na ošetřovatelskou péči.


Osobní asistence

Dne 15. srpna 2017 přispěl nadační fond mamince chlapce, který trpí DMO a epilepsií, částkou 20.000 Kč na osobní asistenci.


Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

Nadační fond podpořil dne 9. srpna 2017 Hospic Sv. Jiří, který poskytuje své služby mobilní hospicové péče klientům v Chebu a okolí. Částka 8.298 Kč byla použita na pořízení točny pro otáčení vsedě a plachty pro přemístění osob skluzem.


Osobní automobil

Dne 9. srpna 2017 přispěl nadační fond mamince dívky, která trpí těžkou mentální retardací, DMO, autismem, epilepsií atd., částkou 30.000 Kč na pořízení osobního automobilu.


Osobní automobil

Dne 9. srpna 2017 přispěl nadační fond mamince chlapce, který trpí hydrocefalií, epilepsií, autismem atd., částkou 30.000 Kč na pořízení osobního automobilu.


Služba tísňové péče

Dne 9. srpna 2017 přispěl nadační fond ženě, která trpí Bechtěrevovou chorobou, částkou 6.600 Kč na úhradu sociální služby tísňové péče Anděl Strážný.


Osobní automobil

Dne 9. srpna 2017 přispěl nadační fond mamince chlapce, který trpí těžkou mentální chorobou a genetickým postižením, částkou 30.000 Kč na pořízení osobního automobilu.


Hygienické a zdravotnické pomůcky

Dne 9. srpna 2017 přispěl nadační fond rodičům mladého muže, který má kombinované postižení, částkou 10.000 Kč na pořízení hygienických a zdravotnických pomůcek, matrace a zdravotních bot.


Osobní automobil

Dne 9. srpna 2017 přispěl nadační fond rodičům mladého muže, který trpí mikrocefalií, kvadruspasticitou a epilepsií, částkou 20.000 Kč na pořízení osobního automobilu.


Odlehčovací služba

Dne 9. srpna 2017 přispěl nadační fond mamince dívky která mj. trpí autismem, částkou 18.900,- Kč na odlehčovací službu.


Speciální autosedačka

Dne 9. srpna 2017 přispěl nadační fond mamince dívky, která trpí těžkou formou centrální spastické kvadruparézy, částkou 30.000,- Kč na pořízení speciální autosedačky.


Asistenční a odlehčovací služba

Dne 9. srpna 2017 přispěl nadační fond mamince mladého muže, který má mj. DMO, částkou 20.000 Kč na úhradu části nákladů na asistenční a odlehčovací službu.


Zdravotnické a hygienické potřeby

Dne 9. srpna 2017 přispěl nadační fond rodičům dívky, která trpí spinální muskulární atrofií, částkou 20.000,- Kč na úhradu zdravotnických a hygienických potřeb.


Osobní asistence v ŽŠ

Dne 9. srpna 2017 přispěl nadační fond částkou 20.000,- Kč na úhradu části nákladů na služby osobního asistenta v základní škole speciální, kterou navštěvuje dívka trpící kongenitální supranukleární bulbární parézou (poruchou hlavových nervů), mentální retardací, vývojovou poruchou, epilepsií atd.


Boty šité na míru

Dne 9. srpna 2017 přispěl nadační fond mamince mladého muže, který trpí atypickým autismem, DMO, epilepsií, poruchou zraku atd., částkou 30.000 Kč na pořízení bot šitých na míru.


Asistent pedagoga

Dne 9. srpna 2017 přispěl nadační fond mamince dvojčat částkou 30.000 Kč na úhradu části nákladů na služby asistenta pedagoga. Jedno z dvojčat trpí dětskou mozkovou obrnou, druhé kombinovaným postižením.


Školné v rehabilitačním stacionáři

Dne 9. srpna 2017 přispěl nadační fond částkou 20.000,- Kč na úhradu školného v rehabilitačním stacionáři, který navštěvuje dívka s chromozomální vadou, trpící těžkou mentální retardací, autismem a hypotonickým syndromem.


Speciální matrace

Dne 9. srpna 2017 přispěl nadační fond mamince chlapce, který trpí těžkým mentálním a fyzickým postižením, částkou 5.000 Kč na pořízení matrace do speciálně upravené postele.


2016


Osobní automobil

Dne 23. srpna 2016 přispěl nadační fond mamince chlapce, který má těžké kombinované postižení, částkou 30.000 Kč na pořízení osobního automobilu.


ŽIVOT 90, z. ú.

Nadační fond podpořil dne 16. srpna 2016 pražský ŽIVOT 90, který poskytuje sociální služby pro seniory. Částka 30.000 Kč byla použita na pokrytí části mzdových nákladů pracovníka krizové linky pro seniory, kterou ŽIVOT 90 provozuje.


Operace Ulzibat

Dne 11. srpna 2016 přispěl nadační fond mamince dívky, která má dětskou mozkovou obrnu, částkou 30.000 Kč na operaci metodou Ulzibat.


Monitoring glukózy

Dne 8. srpna 2016 přispěl nadační fond mamince chlapce, který trpí diabetem mellitus, částkou 30.183 Kč na pořízení senzorů a setu ke kontinuální monitoraci glukózy.


Polohovací síť a optická vlákna pro rehabilitaci

Dne 8. srpna 2016 přispěl nadační fond mamince dívky, která trpí centrální mozkovou atrofií s těžkou psychomotorickou retardací, částkou 15.000 Kč na pořízení polohovací vertikalizační sítě a optických vláken pro rehabilitaci.


Kolpingova rodina Praha 8

Nadační fond podpořil dne 3. srpna 2016 azylový dům pro matky s dětmi, který poskytuje své služby v pražských Bohnicích. Částka 30.000 Kč byla použita na pokrytí části mzdových nákladů lektorky praktických činností.


Cvičební pomůcka

Dne 3. srpna 2016 přispěl nadační fond mladé ženě, která trpí dětskou mozkovou obrnou, částkou 3.100 Kč na pořízení cvičební pomůcky.


Osobní automobil

Dne 2. srpna 2016 přispěl nadační fond rodičům chlapce, který má poruchu autistického spektra, částkou 30.000 Kč na pořízení osobního automobilu.


Osobní automobil

Dne 1. srpna 2016 přispěl nadační fond mamince dívky, která má vrozenou vývojovou vadu, syndrom kaudální regrese, částkou 30.000 Kč na pořízení osobního automobilu.


Osobní asistence

Dne 1. srpna 2016 přispěl nadační fond rodičům dívky, která trpí spinální muskulární atrofií, částkou 20.000 Kč na osobní asistenci.


Bezlepková a nemléčná dieta

Dne 29. července 2016 přispěl nadační fond mamince dívky, která trpí kombinovaným postižením, částkou 20.000 Kč na úhradu bezlepkových a nemléčných potravin a na úhradu pohonných hmot do osobního automobilu.


Cesta domů, z. ú.

Nadační fond podpořil dne 29. července 2016 pražskou Cestu domů, která poskytuje své služby nevyléčitelně nemocným a umírajícím lidem a jejich blízkým. Částka 30.000 Kč byla použita na pokrytí části mzdových nákladů vedoucí odlehčovací služby, kterou Cesta domů poskytuje.


Zdravotnické pomůcky

Dne 29. července 2016 přispěl nadační fond mamince chlapce, který trpí mj. juvenilní idiopatickou artritidou, atypickým autismem či urgentní inkontinencí, částkou 5.283 Kč na pořízení enuretického alarmu, inkontinenční podložky, polštáře a deky.


Apropo Jičín, o.p.s.

Nadační fond podpořil dne 28. července 2016 obecně prospěšnou společnost Apropo Jičín, která poskytuje sociální služby dětem a mladým dospělým s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Částka 20.000 Kč byla použita na realizaci psychorehabilitačního pobytu pro děti a mládež s těžkým postižením.


Polohovací zařízení

Dne 28. července 2016 přispěl nadační fond mamince dívky, která má dětskou mozkovou obrnu a epilepsii, částkou 30.000 Kč na pořízení polohovacího zařízení.


Borůvka, Borovany

Nadační fond podpořil dne 28. července 2016 spolek Borůvka, Borovany, který poskytuje sociální služby pro těžce tělesně postižené osoby a pro seniory v jihočeských Borovanech a okolí. Částka 30.000 Kč byla použita na provoz terénní pečovatelské služby.


Zdravotní matrace a postele

Dne 27. července 2016 přispěl nadační fond částkou 30.000 Kč na pořízení zdravotních matrací a postelí. Chlapec trpí mj. atypickým autismem a pervazivní vývojovou poruchou, jeho sestra má lumboischiadický syndrom, poruchu nervové soustavy.


Osobní automobil

Dne 27. července 2016 přispěl nadační fond rodičům mladé ženy, která trpí dětskou mozkovou obrnou, částkou 30.000 Kč na pořízení osobního automobilu.


Služby tísňové péče

Dne 27. července 2016 přispěl nadační fond ženě, která trpí Bechtěrevovou chorobou, částkou 6.600 Kč na úhradu sociální služby tísňové péče Anděl Strážný.


Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

Nadační fond podpořil dne 26. července 2016 Hospic Sv. Jiří, který poskytuje své služby mobilní hospicové péče klientům v Chebu a okolí. Částka 24.000 Kč byla použita na pořízení polohovacích postelí.


Zdravotnické a hygienické potřeby

Dne 26. července 2016 přispěl nadační fond rodičům dívky, která trpí spinální muskulární atrofií, částkou 30.000 Kč na pořízení zdravotnickcých a hygienických potřeb.


Domácí hospic Athelas

Nadační fond podpořil dne 26. července 2016 Domácí hospic Athelas, který poskytuje své služby v Písku a okolí. Částka 25.000 Kč byla použita na pořízení přenosného polohovacího lůžka.


Osobní automobil

Dne 6. června 2016 přispěl nadační fond ženě, která má ochrnuté dolní končetiny a stará se sama o svou dceru, částkou 30.000 Kč na pořízení osobního automobilu.


2015


Sdílení o.p.s.

Nadační fond podpořil dne 17. prosince 2015 telčské Sdílení, které poskytuje služby mobilního hospice. Částka 21.229 Kč byla použita na pořízení kyslíkového koncentrátoru.


Osobní automobil

Dne 17. prosince 2015 přispěl nadační fond mamince chlapce, který trpí mj. dětskou mozkovou obrnou a epilepsií, částkou 40.000 Kč na pořízení osobního automobilu.


Rehabilitační stůl

Dne 17. prosince 2015 přispěl nadační fond rodičům chlapce, který trpí dětskou mozkovou obrnou (obstrukční hydrocefalus), částkou 9.500 Kč na pořízení Vojtova rehablitačního stolu.


Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

Nadační fond podpořil dne 15. prosince 2015 Hospic sv. Jana N. Neumanna, který v Prachaticích provozuje kamenný hospic a zařízení pro osoby s Alzheimerovou chorobou. Částka 30.000 Kč byla použita na pořízení kyslíkového koncentrátoru.


Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s.

Nadační fond podpořil dne 15. prosince 2015 Hospicovou péči sv. Zdislavy, o.p.s., která mj. poskytuje služby mobilního hospice na Liberecku. Příspěvek 40.000 Kč byl použit na mzdové náklady zdravotních sester.


Farní charita Litomyšl

Nadační fond podpořil dne 14. prosince 2015 Farní charitu Litomyšl částkou 40.000 Kč. Farní charita Litomyšl poskytuje mj. služby domácí hospicové péče. Příspěvek byl využit na pořízení osobního automobilu pro terénní služby farní charity.


Stropní kolejnicový systém

Dne 11. prosince 2015 přispěl nadační fond ženě, která trpí neuropatií, částkou 35.686 Kč na pořízení stropního kolejnicového systému.


Ošetřovatelská péče

Dne 11. prosince 2015 přispěl nadační fond muži kvadruplegikovi částkou 14.000 Kč na ošetřovatelskou péči.


Denní stacionář a osobní asistence

Dne 11. prosince 2015 přispěl nadační fond mamince chlapce, který trpí hlubokou psychomotorickou retardací, dětskou mozkovou obrnou a Gastaut-Lennox syndromem, částkou 30.000 Kč na služby denního stacionáře a osobní asitence.


Kotel na tuhá paliva

Dne 11. prosince 2015 přispěl nadační fond mamince dívky, která trpí hlubokou mentální retardací a epilepsií, částkou 40.000 Kč na pořízení automatického kotle na tuhá paliva.


Doučování

Dne 11. prosince 2015 přispěl nadační fond rodičům dívky, která má těžkou oční vadu, částkou 20.000 Kč na doučování.


Osobní asistence v MŠ

Dne 10. prosince 2015 přispěl nadační fond rodičům chlapce, který trpí autismem, cerebelárním syndromem a retardací, částkou 40.000 Kč na osobní asistenci v mateřské škole.


Čistička vzduchu

Dne 10. prosince 2015 přispěl nadační fond mamince chlapce, který trpí těžkou formou atopického exému, dýchacími potížemi a alergiemi, částkou 4.290 Kč na čističku vzduchu.


Podlahy

Dne 10. prosince 2015 přispěl nadační fond mamince mladého muže, který trpí mj. mentální retardací a autismem, částkou 6.500 Kč na vybetonování podlah domku, ve kterém žijí.


Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s.

Nadační fond podpořil dne 10. prosince 2015 Hospicovou péči sv. Kleofáše Teboň, o.p.s., která poskytuje služby mobilního hospice. Příspěvek 40.000 Kč byl použit na mzdové náklady zdravotních sester.


Monitorovací služba

Dne 9. prosince 2015 přispěl nadační fond ženě, která trpí Bechtěrevovou chorobou, částkou 6.600 Kč na úhradu monitorovací služby Anděl Strážný.


Schodišťová plošina

Dne 9. prosince 2015 přispěl nadační fond ženě, která trpí roztroušenou sklerózou, částkou 30.000 Kč na schodišťovou plošinu.


Zdravotní a hygienické potřeby

Dne 9. prosince 2015 přispěl nadační fond mamince chlapce, který má dětskou mozkovou obrnu a hydrocefalus, částkou 20.000 Kč na zdravotní a hygienické potřeby a zdravotní matraci.


Osobní automobil

Dne 9. prosince 2015 přispěl nadační fond mamince chlapce, který trpí autismem, epilepsií, pervazivní vývojovou poruchou a tělesným postižením, částkou 40.000 Kč na pořízení osobního automobilu.


Transportní kočárek

Dne 23. června 2015 přispěl nadační fond mamince chlapce, který trpí dětskou mozkovou obrnou - spastickou kvadruparézou a West syndromem, částkou 14.980 Kč na speciální transportní kočárek.


Speciální výživa

Dne 17. června 2015 přispěl nadační fond mamince dívky, která trpí těžkou vadou zraku, dětským autismem a psychomotorickou retardací. Částka 20.000 Kč bude použita na úhradu speciální výživy a přírodních potravinových doplňků.


Domácí hospic Athelas

Nadační fond podpořil dne 17. června 2015 Domácí hospic Athelas, který poskytuje služby hospicové péče v Písku a okolí. Příspěvek ve výši 25.000 Kč byl použit na pořízení lineárního dávkovače léků.


Osobní automobil

Dne 16. června 2015 přispěl nadační fond rodičům dívky, která trpí neo a paleocerebelárním syndromem a epilepsií, částkou 30.000 Kč na pořízení osobního automobilu.


Tiskárna a harddisk

Nadační fond podpořil dne 15. června 2015 maminku šesti dětí, které přispěl částkou 3.000 Kč na pořízení inkoustové tiskárny a harddisku 3,5". Zařízení budou využívat studující dcery.


Hospic Anežky České

Nadační fond podpořil dne 15. června 2015 Hospic Anežky České v Červeném Kostelci. Částka 20.000 Kč byla použita na pořízení přípravků na hojení ran a přípravků na ošetřování inkontinentních a ležících pacientů.


Spokojený domov, o.p.s.

Nadační fond podpořil dne 15. června 2015 Spokojený domov, o.p.s., který působí v regionech Mnichovohradišťska, Mladoboleslavska, Jičínska a Turnovska. Poskytuje osobní asistenci, pečovatelskou službu nebo odlehčovací služby. Částka 30.000 Kč byla použita na osobní asistenci pro žáky speciální třídy Základní školy Zborovská v Turnově.


Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

Nadační fond podpořil dne 15. června 2015 Domácí hospic Vysočina, který poskytuje služby domácí hospicové péče v Novém Městě na Moravě, v Jihlavě a ve Velkém Meziříčí a okolí. Částka 15.000 Kč byla použita na pokrytí mzdových nákladů zdravotní sestry.


DOTYK II, o.p.s.

Nadační fond podpořil dne 15. června 2015 obecně prospěšnou společnost DOTYK II, která působí na Brněnsku a pomáhá dětem s poruchami autistického spektra a osobám se schizofrenií. Částka 12.000 Kč byla použita na pořízení iPadu a speciálních aplikací.


Rekondiční tábor

Dne 15. června 2015 přispěl nadační fond mamince dívky, která trpí mentální retardací, atypickým autismem a epilepsií, částkou 5.000 Kč na letní rekondiční tábor pro děti s postižením.


Domácí hospic Setkání, o.p.s.

Nadační fond podpořil dne 15. června 2015 Domácí hospic Setkání, který poskytuje služby domácí hospicové péče v Rychnově nad Kněžnou a okolí. Částka 40.000 Kč bude použita na pokrytí mzdových nákladů zdravotní sestry.


Osobní automobil

Dne 15. června 2015 přispěl nadační fond mamince chlapce, který trpí kombinovaným postižením, částkou 30.000 Kč na pořízení osobního automobilu.


Osobní automobil

Dne 15. června 2015 přispěl nadační fond mamince dívky, která trpí Downovým syndromem, hlubokou mentální retardací, epilepsií a autismem, částkou 35.000 Kč na pořízení osobního automobilu.


Osobní automobil

Dne 12. června 2015 přispěl nadační fond mamince chlapce, který trpí kombinovaným postižením, částkou 30.000 Kč na pořízení osobního automobilu.


Čtecí zařízení s hlasovým výstupem

Dne 12. června 2015 přispěl nadační fond nevidomému muži částkou 6.500 Kč na digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem.


Občanské sdružení Borůvka, Borovany

Nadační fond podpořil dne 11. června 2015 Občanské sdružení Borůvka, Borovany. Jihočeské občanské sdružení mj. provozuje terénní pečovatelskou službu a pořádá integrované tábory osoby s těžkým tělesným postižením. Částka 20.000 Kč bude využita na činnost terénní pečovatelské služby.


Bezlepková a nemléčná dieta

Dne 11. června 2015 přispěl nadační fond mamince dívky, která trpí kombinovaným postižením, částkou 20.000 Kč na bezlepkové a nemléčné potraviny, školní pomůcky a oblečení.


ITY, z.s.

Nadační fond podpořil dne 11. června 2015 spolek ITY ze Starého Jičína. ITY mj. poskytuje odlehčovací službu pro rodiny, které pečují o osoby s poruchou autistického spektra nebo o osoby s mentálním, tělesným a smyslovým handikcapem. Částka 20.000 Kč bude použita na letní rekondiční pobyt klientů ITY.


Terapeutický bazének

Dne 11. června 2015 přispěl nadační fond rodičům chlapce, který trpí dětským autismem a psychomotorickou retardací, částkou 6.000 Kč na pořízení terapeutického bazénku s míčky.


Dvoumístný elektrický vozík

Dne 11. června 2015 přispěl nadační fond manželům částkou 30.000 Kč na pořízení dvoumístného elektrického vozíku.


Vertikální toaletní zvedák

Dne 11. června 2015 přispěl nadační fond muži, který trpí neurodegenerativním onemocněním horních a dolních končetin, částkou 20.000 Kč na pořízení vertikálního toaletního zvedáku.


Koupací lehátko

Dne 11. června 2015 přispěl nadační fond částkou 13.900 Kč tatínkovi dívky, která mj. trpí DMO a mikrocefalií, na pořízení koupacího lehátka.


Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub PAPRSEK

Nadační fond podpořil dne 11. června 2015 Klub PAPRSEK, který sídlí ve Vyškově a mj. provozuje půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Částka 30.000 Kč bude využita na pořízení elektrických polohovacích postelí a antidekubitních matrací.


Příslušenství ke kochleárnímu procesoru

Dne 11. června 2015 přispěl nadační fond částkou 12.500 Kč mamince chlapce, který trpí sluchovým postižením, na pořízení sady příslušenství ke kochleárnímu procesoru CP 900.


Osobní automobil

Dne 27. května 2015 přispěl nadační fond částkou 30.000 Kč mamince mladého muže, který trpí atypickým autismem, DMO, epilepsií, poruchou zraku atd., na pořízení osobního automobilu.


2014


Borůvka Praha o.p.s.

Dne 15. prosince 2014 poskytl nadační fond částku 20.000,- Kč obecně prospěšné společnosti Borůvka Praha. Borůvka Praha napomáhá osobám se zdravotním postižením s integrací do běžné společnosti. Příspěvek bude využit na financování pracovně-tréninkového programu "Pracuji, tedy jsem".   


Kolpingova rodina Praha 8

Dne 15. prosince 2014 podpořil nadační fond částku 30.000,- Kč azylový dům pro matky s dětmi v Praze - Bohnicích. Příspěvek bude využit na pokrytí části mzdových nákladů zaměstnance azylového domu.   


Domácí hospic Duha, o.p.s.

Dne 5. prosince 2014 poskytl nadační fond částku 30.000,- Kč obecně prospěšné společnosti Domácí hospic Duha. Duha působí v Královehradeckém kraji. Příspěvek bude využit na provoz domácího hospice.   


Julie a Jiří Sýkorovi

Dne 4. prosince 2014 poskytl nadační fond částku 30.000,- Kč rodičům Julie a Jiřího Sýkorových. Julie trpí dětskou mozkovou obrnou a je nevidomá. Jiří má kombinované postižení. Příspěvek bude využit na osobní asistenci pro obě děti.   


Sdílení, o.p.s.

Dne 4. prosince 2014 podpořil nadační fond mobilní hospic Sdílení, který působí na Telčsku. Částka 15.400,- Kč bude využita na pořízení zdravotnických brašen, oxymetru a fonendoskopu.   


Jakub Pendl

Dne 2. prosince 2014 přispěl nadační fond panu Jakubu Pendlovi, který má těžké sluchové postižení, čáskou 10.650,- Kč na pořízení sluchadel.   


Jiří Reif

Dne 2. prosince 2014 přispěl nadační fond mamince Jiřího Reifa částkou 20.000,- Kč na jeho bezlepkovou stravu.


Kryštof a Tadeáš Habigerovi

Dne 2. prosince 2014 přispěl nadační fond částkou 30.000,- Kč mamince dvojčat Kryštofa a Tadeáše Habigerových na pořízení osobního automobilu. Kryštof trpí dětskou mozkovou obrnou, Tadeáš kombinovaným postižením.


Marta Struková

Dne 2. prosince 2014 poskytl nadační fond částku 10.000,- Kč paní Martě Strukové, která trpí periferní degenerací sítnice, na kurz obsluhy osobního počítače pro těžce zrakově postižené.   


Anita Jochová

Dne 2. prosince 2014 přispěl nadační fond mamince Anity Jochové částkou 30.000,- Kč na úhradu denního stacionáře, který Anita navštěvuje. Anita se narodila s chromozomální vadou a trpí těžkou mentální retardací, autismem a hypotonickým syndromem.   


I MY, o.p.s.

Dne 2. prosince 2014 podpořil nadační fond společnost I MY, o.p.s. částkou 30.000,- Kč. I MY, o.p.s. poskytuje služby rané péče v rámci celého Jihočeského kraje. Příspěvek byl použit k pokrytí části mzdových nákladů poradkyně rané péče a na pořízení pomůcek do střediska rané péče.   


Markéta Ondičová

Dne 27. listopadu 2014 přispěl nadační fond mamince Markéty Ondičové částkou 15.000,- Kč na opravu automobilu. Markéta trpí mikrocefalií a je ležící.   


Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

Dne 27. listopadu 2014 poskytl nadační fond částku 52.000,- Kč Mobilnímu hospici Ondrášek, který působí v Moravskoslezském kraji. Příspěvek bude využit na pořízení kyslíkových koncentrátorů.   


Josef Černý

Dne 27. listopadu 2014 přispěl nadační fond rodičům Jiřího Černého částkou 10.000,- Kč na pořízení osobního automobilu. Josef Černý trpí dětskou mozkovou obrnou.   


Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb

Dne 27. listopadu 2014 podpořil nadační fond organizaci Vyšší Hrádek, která působí v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi a poskytuje sociální služby osobám s mentálním postižením. Částka 40.000,- Kč bude využita na pokrytí části mzdových nákladů osobního asistenta.   


Vladimíra Stoklásková

Dne 27. listopadu 2014 poskytl nadační fond paní Vladimíře Stokláskové částku 10.698,- Kč na pořízení nových vstupních dveří do domu. Paní Stoklásková se stará o syna Radovana, který trpí mentální retardací, autismem, nedoslýchavostí aj.   


Lukáš Reiner

Dne 27. listopadu 2014 přispěl nadační fond mamince Lukáše Reinera, který se narodil s metatrofickým dwarfismem, částkou 12.000,- Kč na pořízení odsavačky hlenů.   


Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.

Dne 27. listopadu 2014 podpořil nadační fond Soukromý dětský domov SOS 92 v Korkyni. Částka 40.000,- Kč bude využita na pokrytí části mzdových nákladů asistenta vychovatelů.   


Jana Růžičková

Dne 27. listopadu 2014 poskytl nadační fond rodičům Jany Růžičkové, která je těžce zrakově postižená, částku 9.194,- Kč na pořízení sklopného stolu. 


Život bez bariér, o.s.

Dne 27. listopadu 2014 podpořil nadační fond společnost Život bez bariér částkou 20.000,- Kč. Život bez bariér poskytuje sociální služby zdravotně postiženým a seniorům. Příspěvek bude využit na provoz denního stacionáře, který Život bez bariér provozuje.


Jakub Drayer

Dne 27. listopadu 2014 přispěl nadační fond mamince Jakuba Drayera, který trpí dětskou mozkovou obrnou, částkou 9.529,- Kč na pořízení osobního automobilu.   


Václav Teichman

Dne 27. listopadu 2014 přispěl nadační fond mamince Václava Teichmana částkou 20.000,- Kč na osobního asistenta do mateřské školy. Václav má chromozomální vadu a trpí dermorespiračním syndromem a autismem.   


Příspěvek pro Filomenu Račanskou

Dne 23. června 2014 poskytl nadační fond příspěvek 10.000,- Kč rodičům Filomeny Račanské, která má dětskou mozkovou obrnu a nemůže psát obvyklým způsobem. Příspěvek byl použit na zakoupení notebooku pro Filomenu.   


Příspěvek pro Františka Stanieka

Dne 23. června 2014 poskytl nadační fond příspěvek 30.000,- Kč panu Františku Staniekovi, který zůstal po kolapsu ochrnutý na všechny končetiny. Příspěvek byl použit na pořízení osobního automobilu pro p. Stanieka.  


Příspěvek pro Romana Zámečníka

Dne 23. června 2014 poskytl nadační fond příspěvek 10.000,- Kč panu Romanu Zámečníkovi, kvadruplegikovi. Příspěvek byl použit na osobní asistenci a ošetřovatelskou péči.  


Příspěvek pro Sáru Kališovou

Dne 23. června 2014 poskytl nadační fond příspěvek rodičům Sáry Kališové, která trpí spinální muskulární atrofií. Příspěvek 20.000,- Kč byl použit na dokončení vnitřní omítky bezbariérového domu Kališových.  


Příspěvek pro Annu Xaverovou

Dne 23. června 2014 poskytl nadační fond příspěvek paní Anně Xaverové, která zůstala následkem nehody na kole částečně ochrnutá na horní končetiny a zcela ochrnutá na dolní končetiny. Příspěvek 30.000,- Kč byl použit na pořízení počítače pro handicapované, který paní Xaverová potřebuje ke své práci.  


Příspěvek pro Ondřeje Pavla

Dne 23. června 2014 poskytl nadační fond rodičům Ondřeje Pavla, který má DMO, příspěvek ve výši 20.000,- Kč na pořízení speciálního rehabilitačního kočárku.  


Příspěvek pro Emmu Koptákovou

Dne 23. června 2014 poskytl nadační fond příspěvek mamince Emmy Koptákové, která trpí chromozomálním postižením, těžkou mentální retardací a vážnou oční vadou. Částka 25.000,- Kč byla použita na speciální stravu a potravinové doplňky pro Emmu.  


Příspěvek pro Matěje Švuba

Dne 23. června 2014 přispěl nadační fond rodičům Matěje Švuba částkou 32.000,- Kč. Matěj se narodil s jednou ledvinou. V souvislosti s léčbou sepse zcela přišel o sluch a následně mu byla diagnostikována epilepsie. Příspěvek byl použit na osobní asistenci ve speciální základní škole, kterou Matěj navštěvuje.  


Příspěvek pro Daniela Vojtka

Dne 11. června 2014 přispěl nadační fond mamince Daniela Vojtka, který trpí spasticko aktickou formou DMO, částkou 10.000,- Kč na úhradu odlehčovací služby.  


Podpora občanského sdružení ŽIVOT 90

Nadační fond podpořil dne 11. června 2014 pražské občanské sdružení ŽIVOT 90 částkou 40.000,- Kč. ŽIVOT 90 poskytuje sociální služby seniorům. Nabízí jim také pestré možnosti využití volného času. Příspěvek byl použit na provoz krizové linky Senior telefon, která je seniorům poskytována nepřetržitě a bezplatně. Linku využívají senioři, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci.  


Podpora Domácího hospice Vysočina, o.p.s.

Nadační fond podpořil dne 11. června 2014 Domácí hospic Vysočina se sídlem v Novém Městě na Moravě částkou 20.000,- Kč. Příspěvek byl použit na mzdové náklady zdravotnických pracovníků hospice.  


Příspěvek pro Jarmilu Malou

Dne 9. června 2014 přispěl nadační fond paní Jarmile Malé, které následkem onemocnění ochrnuly dolní končetiny a část trupu, částkou 20.000,- Kč na opravu osobního automobilu.  


Příspěvek pro Patrika Šráma

Dne 9. června 2014 přispěl nadační fond mamince Patrika Šráma částkou 20.000,- Kč. Patrik má spastickou mozkovou obrnu. Příspěvek byl použit na zakoupení postele s matrací pro Patrika a na doplacení automobilu určeného k převozu Patrika.  


Podpora občanského sdružení Borůvka, Borovany

Nadační fond podpořil dne 6. června 2014 částkou 25.000 Kč jihočeské občanské sdružení Borůvka, Borovany. Toto občanské sdružení poskytuje sociální služby zdravotně postiženým občanům a seniorům se sníženou soběstačností. Příspěvek byl použit na uhrazení nákladů terénní pečovatelské služby, kterou Borůvka, Borovany poskytuje.  


Příspěvek pro Marka Trnečku

Dne 6. června 2014 přispěl nadační fond mamince Marka Trnečky částkou 30.000,- Kč na speciální autosedačku s příslušenstvím. Marek trpí těžkou mentální retardací, hyperkinetickou poruchou a atypickým autismem.  


Příspěvek pro Jakuba Zemánka

Dne 6. června 2014 přispěl nadační fond mamince Jakuba Zemánka čáskou 20.000,- Kč na ozdravný pobyt. Jakubovi byl po prodělání herpetické meningoencefalitidy diagnostikovám atypický autismus, mentální retardace, epilepsie atd.  


Příspěvek pro Pavla Kycenka

Dne 6. června 2014 přispěl nadační fond mamince Pavla Kycenka částkou 10.000,- Kč na osobního asistenta do mateřské školy. Pavlík trpí kombinovaným postižením.  


Podpora Dětské ozdravovny Království

Nadační fond podpořil dne 6. června 2014 Dětskou ozdravovnu Království, která u Dvora Králového nad Labem mj. poskytuje dětskou krizovou péči. Ozdravovna obdržela příspěvek 30.000,- Kč na vybudování dětského sportovního hřiště.


Podpora Domu pokojného stáří ve Vysokém Mýtě

Dům pokojného stáří, který ve Vysokém Mýtě provozuje NADĚJE, obdržel dne 6. června 2014 od nadačního fondu částku 12.650,- Kč na pořízení varných termosů pro klienty domova.


Příspěvek pro Annu Čermákovou

Nadační fond přispěl dne 3. června 2014 částkou 6.600,- Kč paní Anně Čermákové, která trpí těžkým Bechtěrevickým onemocněním, na úhradu sociální služby tísňové péče Anděl Strážný.


Příspěvek pro Lindu Hrabákovou

Dne 3. června 2014 přispěl nadační fond mamince Lindy Hrabákové, která trpí mj. těžkou myofunkční poruchou, ADHD či dysfatickým syndromem, částkou 20.000,- Kč na Lindinu nemléčnou a bezlepkovou dietu.  


Podpora Hospice Anežky České v Červeném Kostelci

Hospic Anežky České v Červeném Kostelci obdržel dne 3. června 2014 od nadačního fondu částku 50.000,- Kč na energie nutné pro provoz hospice.


2013


Příspěvek pro Dominika Diviše

Dne 1. října 2013 přispěl nadační fond rodičům Dominika Diviše, který trpí spastickou mozkovou obrnou, částkou 30.000,- Kč na Dominikův rehabilitační pobyt.  


Příspěvek azylovému domu pro matky s dětmi v Praze - Bohnicích

Občanské sdružení Kolpingova rodina Praha 8, které provozuje azylový dům pro matky s dětmi, obdržel dne 27. září 2013 od nadačního fondu částku 30.000,- Kč na mzdu lektorky praktických činností.


Podpora Občanského sdružení OPORA DĚTEM

Dne 24. září 2013 podpořil nadační fond částkou 20.000,- Kč frýdecko-místecké Občanské sdružení OPORA DĚTEM, které je zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Příspěvek byl použit na zakoupení myčky nádobí a automatické pračky.


Podpora SDÍLENÍ o.s.

Nadační fond podpořil 18. září 2013 částkou 30.000,- Kč občanské sdružení SDÍLENÍ, které poskytuje služby mobilního hospice v regionu Telčska a Třešťska. Příspěvek byl použit na zakoupení automobilu, kterým jsou převáženi imobilní klienti hospice.


Příspěvek pro Julii a Jiřího Sýkorových

Dne 18. září 2013 přispěl nadační fond rodičům Julie a Jiřího Sýkorových. Částka 50.000,- Kč byla použita na osobní asistenci na základní škole pro Jiříka, který trpí kvadruparetickou formou DMO, a na osobní asistenci v ZŠ speciální pro Julii, která je nevidomá a má kombinované tělesné postižení.  


Podpora Domova sv. Karla Boromejského

Nadační fond podpořil 17. září 2013 částkou 30.000,- Kč Domov sv. Karla Boromejského. Domov zajišťuje zdravotní a sociální pobyty pro nemocné nesoběstačné seniory na lůžkovém oddělení a v denním stacionáři. Příspěvek byl použit na zakoupení vakuové jednotky k elektroléčebnému přístroji. 


Příspěvek pro Dušana Bosáka

Dne 17. září 2013 přispěl nadační fond rodičům Dušana Bosáka, který trpí athetiodní formou DMO, částkou 30.000,- Kč na Dušanův rehabilitační pobyt.  


Příspěvek pro Karolínku Dejovou

Nadační fond přispěl 16. září 2013 prarodičům Karolínky Dejové, která trpí DMO, částkou 30.000,- Kč na Karolínin rehabilitační pobyt. 


Příspěvek pro Zuzanu Balášovou

Dne 16. září 2013 přispěl nadační fond paní Zuzaně Balášové částkou 20.000,- Kč na pořízení automobilu s automatickou převodovkou. Paní Zuzana Balášová přišla po meningokokové sepsi o levou nohu.


Podpora Základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 10

Nadační fond podpořil 13. září 2013 částkou 20.000,- Kč Základní školu speciální Diakonie ČCE Praha 10. Školu navštěvují žáci s těžším mentálním a kombinovaným postižením. Příspěvek byl použit na mzdu asistenta pedagoga. Dne 19. září 2013 byl speciální škole nadačním fondem věnován iPad, který bude využíván při výuce žáků.


Příspěvek pro Martina Richtera

Dne 13. září 2013 přispěl nadační fond rodičům Martina Richtera částkou 30.000,- Kč na pořízení přídavného pohonu k mechanickému invalidnímu vozíku. Martin Richter má těžké kombinované postižení.


Podpora Domova sv. Josefa

Nadační fond podpořil 13. září 2013 Domov sv. Josefa v Žirči. Domov sv. Josefa je lůžkovým zařízením pro osoby s roztroušenou sklerózou. Příspěvek ve výši 30.000,- Kč byl použit na vybudování venkovního výtahu pro klienty Domova.


Podpora Hospicové péče sv. Zdislavy, o.p.s.

Dne 13. září 2013 podpořil nadační fond Hospicovou péči sv. Zdislavy, o.p.s. Tento mobilní hospic působí v Libereckém kraji. Příspěvek ve výši 40.000,- Kč byl použit na mzdy zdravotních sester, resp. zdravotních bratrů.


Příspěvek pro Radovana Stokláska

Nadační fond přispěl 12. září 2013 rodičům Radovana Stokláska, trpícího autismem a mentální retardací, částkou 30.000,- Kč na pořízení automobilu, kterým budou svého syna dopravovat k lékařům atd.


Příspěvek pro Michaelu Kruželovou

Dne 12. září 2013 přispěl nadační fond částkou 30.000,- Kč na rehabilitační pobyt slečně Michaele Kruželové, která trpí dětskou mozkovou obrnou.


Podpora Oblastní charity Písek

Nadační fond poskytl 11. září 2013 finanční příspěvek ve výši 40.000 Kč Oblastní charitě Písek, která poskytuje mj. terénní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu klientům převážně seniorského věku. Příspěvek byl použit na pořízení automobilu, který bude při těchto terénních službách využíván.


Podpora Speciální pečovatelské služby

Dne 11. září 2013 podpořil nadační fond Speciální pečovatelskou službu, která poskytuje péči lidem s těžkým tělesným postižením v bezbariérovém komplexu bytů v Kladně. Příspěvek byl použit na mzdy zaměstnanců občanského sdružení.


Podpora občanského sdružení "I MY" Společnost pro podporu lidí s postižením

Nadační fond podpořil 11. září 2013 občanské sdružení "I MY" Společnost pro podporu lidí s postižením. Občanské sdružení poskytuje službu rané péče rodinám s dětmi s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Příspěvek ve výši 30.000,- Kč byl použit na mzdy poradkyně rané péče a koordinátorky střediska rané péče.


Podpora Speciální pečovatelské služby

Dne 11. září 2013 podpořil nadační fond částkou 30.000,- Kč  Speciální pečovatelskou službu, která poskytuje péči lidem s těžkým tělesným postiženým v bezbariérovém komplexu bytů v Kladně. Příspěvek byl použit na mzdy zaměstnanců občanského sdružení.


Podpora občanského sdružení VILLA VALLILA

Nadační fond poukázal 11. září 2013 částku 20.000,- Kč občanskému sdružení VILLA VALLILA, které v Červeném Újezdu u Votic poskytuje chráněné bydlení mladým lidem se sníženou soběstačností. Příspěvek byl použit na novou omítku komunitního domu.


Podpora Střední školy, základní školy a mateřské školy JISTOTA, o.p.s.

Dne 10. září 2013 podpořil nadační fond čáskou 30.000,- Kč střední, základní a mateřskou školu JISTOTA, která sídlí v Prostějově. Školu navštěvují děti s kombinovaným postižením a se speciálními vzdělávacími potřebami. Příspěvek byl použit na zakoupení dataprojektorů, které budou používány při výuce.


Podpora Střediska rané péče SPRP České Budějovice

Nadační fond poukázal 10. září 2013 částku 30.000,- Kč Středisku rané péče SPRP České Budějovice. Občanské sdružení poskytuje služby rané péče rodinám s dětmi s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením. Příspěvek byl použit k pokrytí části nákladů na mzdu poradkyně rané péče.


Příspěvek pro Sáru Kališovou

Dne 10. září 2013 přispěl nadační fond částkou 40.000,- Kč rodičům Sáry Kališové, dívence se spinální muskulární atrofií. Příspěvek byl použit na zdravotní materiál a pomůcky, které jsou při péči o Sáru nezbytné a které zdravotní pojišťovna nehradí.


Podpora občanského sdružení Kolpingova rodina Smečno

Nadační fond poukázal dne 24. dubna 2013 částku 20.000,- Kč občanskému sdružení Kolpingova rodina Smečno. Občanské sdružení vytváří programy a akce pro rodiny s dětmi, které mají spinální muskulární atrofii. Příspěvek byl použit na letní tábor pro děti trpící tímto onemocněním.


Příspěvek pro Jakuba Kunáška

Dne 19. dubna 2013 poukázal nadační fond částku 20.000,- Kč paní Petře Kunáškové, mamince autistického Jakuba. Příspěvek byl použit na Jakubovu biologickou léčbu.


Příspěvek pro Marii Brunátovou

Dne 17. dubna 2013 poukázal nadační fond částku 20.000,- Kč paní Ivě Brunátové, mamince Marie, která má vývojovou vadu mozku. Příspěvek byl použit k úhradě části nákladů na zakoupení osobního automobilu.


Podpora občanského sdružení NADĚJE

Nadační fond poukázal dne 17. dubna 2013 částku 51.300,- Kč občanskému sdružení NADĚJE, konkrétně Domu pokojného stáří, který NADĚJE provozuje ve Vysokém Mýtě. Za příspěvek byly zakoupeny dva kompletní pečovatelské sety (polohovací pečovatelská lůžka s příslušenstvím).


Příspěvek pro Daniela Vojtka

Dne 16. dubna 2013 poukázal nadační fond částku 25.000,- Kč paní Galině Charčenko, mamince Daniela, který trpí dětskou mozkovou obrnou. Příspěvek byl použit na Danielovu aminokyselinovou léčbu.


Příspěvek pro Jakuba a Matěje Benešových

Dne 15. dubna 2013 poukázal nadační fond částku 25.000,- Kč paní Daniele Benešové, mamince dvojčat Jakuba a Matěje, kteří mají DMO. Příspěvek byl použit na rehabilitační pobyt obou chlapců.


Příspěvek pro Karolínu Sekyrovou

Dne 15. dubna 2013 poukázal nadační fond částku 20.000,- Kč paní Petře Sekyrové, mamince Karolínky, která trpí dětským autismem. Příspěvek byl použit na Karolínčinu biomodulační a imunologickou léčbu.


Příspěvek pro Terezu Vargovou

Dne 15. dubna 2013 poukázal nadační fond částku 25.000,- Kč paní Michaele Vargové, mamince Terezky, která se zotavuje po léčbě nádoru na mozku. Příspěvek byl použit na Terezčin rehabilitační pobyt.


Příspěvek pro Filomenu a Antonii Račanské

Dne 11. dubna 2013 poukázal nadační fond částku 10.000,- Kč paní Ludmile Račanské, mamince Filomenky, která má DMO, a Antonie, která trpí astmatem. Příspěvek byl použit na úhradu cestovného a zdravotnického poplatku za pobyt obou dívek v lázních.


Příspěvek pro Elišku Svobodovou

Dne 11. dubna 2013 poukázal nadační fond částku 25.000,- Kč paní Kateřině Svobodové, mamince Elišky, která trpí DMO, spastickou diparézou. Příspěvek byl použit na Eliščin rehabilitační pobyt.


Příspěvek pro Lindu Hrabákovou

Dne 11. dubna 2013 poukázal nadační fond částku 25.000,- Kč paní Jarmile K. Hrabákové, mamince autistické Lindy. Příspěvek byl použit na Lindinu imunologickou a biomodulační léčbu.


Příspěvek pro Filipa Kučného

Dne 11. dubna 2013 poukázal nadační fond částku 20.000,- Kč paní Janě Kučné, mamince Filipa, který trpí epilepsií a kombinovaným postižením. Příspěvek byl použit na Filipův rehabilitační pobyt.


Příspěvek pro Barboru Pekárkovou

Dne 11. dubna 2013 poukázal nadační fond částku 20.000,- Kč paní Aleně Pekárkové, mamince Barbory, která trpí DMO ve formě spastické diparézy s pravostranným postižením. Příspěvek byl použit na Barborčin rehabilitační pobyt.


Podpora Hospicového hnutí - Vysočina, o.s.

Nadační fond poukázal dne 10. dubna 2013 částku 30.000,- Kč Hospicovému hnutí - Vysočina, o.s. Hlavní službou občanského sdružení je poskytování domácí hospicové péče. Příspěvek byl použit k pokrytí části nákladů na mzdy zdravotních sester.


Příspěvek pro Pavla Spišáka

Dne 10. dubna 2013 poukázal nadační fond částku 25.000,- Kč paní Iloně Hřebíčkové, mamince Pavlíka, který má dětskou mozkovou obrnu. Příspěvek byl použit na Pavlův rehabilitační pobyt.


Příspěvek pro Jakuba Navaru

Dne 10. dubna 2013 poukázal nadační fond částku 20.000,- Kč paní Petře Navarové, mamince Jakuba. Jakub trpí DMO a dalšími vážnými postiženími. Příspěvek byl použit na Jakubův rehabilitační pobyt.


Příspěvek pro Adélku Šimanovskou

Dne 10. dubna 2013 poukázal nadační fond částku 25.000,- Kč paní Simoně Šimanovské, mamince Adélky. Adélka má dětskou mozkovou obrnu, která se projevuje triparézou. Příspěvek byl použit na Adélčin rehabilitační pobyt.


Podpora občanského sdružení Borůvka, Borovany

Nadační fond poukázal dne 10. dubna 2013 částku 20.000,- Kč občanskému sdružení Borůvka, Borovany. Občanské sdružení poskytuje sociální služby těžce tělesně postiženým klientům. Příspěvek byl použit k pokrytí části nákladů na mzdu pečovatelky.


Příspěvek pro Jakuba Janouše

Dne 9. dubna 2013 poukázal nadační fond částku 20.000,- Kč paní Monice Janoušové, mamince Jakuba, který trpí kvadruparetickou formou DMO. Příspěvek byl použit na Jakubův rehabilitační pobyt.


Příspěvek pro Dana Vávru

Nadační fond poukázal dne 9. dubna 2013 částku 20.000,- Kč paní Jitce Vávrové, mamince Dana, který trpí spastickou kvadruplegickou formou DMO. Příspěvek byl použit na Danův rehabilitační pobyt.


Příspěvek pro Annu Čermákovou

Dne 9. dubna 2013 poukázal nadační fond částku 6.600,- Kč paní Anně Čermákové, která trpí Bechtěrevovou chorobou. Příspěvek byl použit k úhradě ročního paušálu monitorovací služby Anděl Strážný.


2012


Příspěvek pro Romana Zámečníka

Nadační fond poukázal dne 12. listopadu 2012 částku 15.000,- Kč panu Romanu Zámečníkovi, kvadruplegikovi. Příspěvek byl použit na pokrytí části nákladů na zvýšenou ošetřovatelskou péči v Interně Zábřeh, s.r.o.


Příspěvek pro Jaroslava Trojana

Nadační fond poukázal dne 12. listopadu 2012 částku 14.000,- Kč panu Jaroslavu Trojanovi. Příspěvek byl použit na pořízení mechanického invalidního vozíku.


Příspěvek pro Magdalenu Demlovou

Nadační fond poukázal dne 7. listopadu 2012 částku 30.000,- Kč slečně Magdaleně Demlové, která má quadruparetickou formu DMO. Příspěvek byl použit na nákup zvedáku.


Příspěvek pro Lukáše Levého

Nadační fond poukázal dne 6. listopadu 2012 částku 30.000,- Kč paní Janě Levé, mamince Lukáše, který trpí dětským autismem. Příspěvek byl použit na Lukášovu biomodulační a imunologickou léčbu.


Příspěvek pro Nikolu Hořejší

Nadační fond poukázal dne 6. listopadu 2012 částku 30.000,- Kč paní Janě Hořejší, mamince Nikoly, která trpí spastickou formou DMO. Příspěvek byl použit na Nikolčinu operaci k uvolnění svalů.


Příspěvek pro Sáru Kališovou

Nadační fond poukázal dne 5. listopadu 2012 částku 10.000,- Kč rodičům Sáry Kališové. Sára trpí spinální muskulární atrofií a příspěvek byl použit na nákup zdravotnického materiálu a pomůcek v souvislosti se Sářinou léčbou.


Příspěvek pro Johanu Tryznovou

Nadační fond poukázal dne 5. listopadu 2012 částku 25.000,- Kč rodičům Johany Tryznové, která má Downův syndrom. Příspěvek byl použit na úpravu automobilu, kterým je Johanka převážena především do speciální školky, na plynový pohon.


Příspěvek pro Jakuba Lagu

Nadační fond poukázal dne 5. listopadu 2012 částku 30.000,- Kč rodičům Jakuba Lagy, který má DMO. Příspěvek byl použit na Jakubův rehabilitační pobyt.


Příspěvek pro Michaelu Hlaváčkovou

Nadační fond poukázal dne 5. listopadu 2012 částku 40.000,- Kč rodičům Michaely Hlaváčkové, která trpí mj. centrálním hypotickým syndromem. Příspěvek byl použit k pořízení osobního automobilu, kterým je Michala přepravována do nemocnice atd.


Příspěvek pro Teodora Prudkého

Nadační fond poukázal dne 2. listopadu 2012 částku 30.000,- Kč paní Barboře Prudké, mamince Teodora, který má ADHD těžkého stupně. Příspěvek byl použit na Teodorovu biomodulační a imunologickou léčbu.


Příspěvek pro Anitu Jochovou

Nadační fond poukázal dne 2. listopadu 2012 částku 50.000,- Kč paní Jarmile Martinkové, mamince Anity, která má vzácnou vadu jedenáctého chromozomu. Příspěvek byl použit na školné v rehabilitačním stacionáři.


Příspěvek pro Sáru Kališovou

Nadační fond poukázal dne 28. března 2012 částku 40.000,- Kč rodičům Sáry Kališové, dívenky trpící spinální muskulární atrofií. Příspěvek byl použit na nákup zdravotnického materiálu a pomůcek pro Sáru.


Příspěvek pro Jitku Pochmanovou 

Dne 28. března 2012 podpořil WEIL, GOTSHAL - nadační fond částkou 27.853,- Kč paní Jitku Pochmanovou, ženu s rozštěpem páteře. Příspěvek byl použit k zakoupení invalidního vozíku Quickie Xenon.


Podpora občanského sdružení SDÍLENÍ

WEIL, GOTSHAL - nadační fond přispěl dne 27. března 2012 částkou 50.000,- Kč na pořízení pomůcek do půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek, kterou občanské sdružení SDÍLENÍ, jež poskytuje služby mobilního hospice, provozuje. SDÍLENÍ působí v mikroregionech Telčsko a Třešťsko.


Příspěvek pro DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

Nadační fond poukázal dne 26. března 2012 částku 50.000,- Kč DOMOVU SV. KARLA BOROMEJSKÉHO v Praze - Řepích. Příspěvek bude použit na pořízení sedací soupravy do společenských prostor denního stacionáře pro seniory a pro nákup zdravotnických pomůcek pro klienty Domova. DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO kromě provozu denního stacionáře poskytuje sociální a zdravotní pobyty pro seniory.


Podpora občanského sdružení Borůvka, Borovany

WEIL, GOTSHAL - nadační fond přispěl dne 21. března 2012 částkou 40.000,- Kč na pokrytí části nákladů na mzdu pečovatelky, která se podílí na realizaci týdenních nácvikových odlehčovacích kurzů, jež pro své klienty pořádá občanské sdružení Borůvka, Borovany. Klienty občanského sdružení jsou těžce tělesně postižené děti, mladí lidé a senioři.


Příspěvek pro Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích

Nadační fond poukázal dne 22. března 2012 částku 60.000,- Kč Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích. Příspěvek bude použit na nákup léků a zdravotnického materiálu pro klienty Hospice sv. Štěpána.


Podpora ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 10

Dne 21. března 2012 poukázal WEIL, GOTSHAL - nadační fond částku 50.000,- Kč Základní škole speciální Diakonie ČCE Praha 10, kterou navštěvují děti s mentálním a kombinovaným postižením. Příspěvek pokryl část nákladů na mzdu asistenta pedagoga.  


Příspěvek azylovému domu pro matky s dětmi v Praze - Bohnicích

Občanské sdružení Kolpingova rodina Praha 8, které provozuje azylový dům pro matky s dětmi, obdržel dne 23. března 2012 od nadačního fondu WEIL, GOTSHAL příspěvek 50.000,- Kč na úhradu části celoročních nákladů na mzdu lektorky praktických činností pro klientky azylového domu.


Podpora Sportovního klubu vozíčkářů Praha 

Dne 22. března 2012 přispěl WEIL, GOTSHAL - nadační fond částkou 50.000,- Kč Sportovnímu klubu vozíčkářů Praha. SKV Praha vytváří pro vozíčkáře podmínky ke sportovní činnosti, a to od rekreační až po vrcholovou úroveň. Příspěvek bude použit na osobní asistentské služby pro sportující vozíčkáře.


Podpora Sdružení SOS dětských vesniček 

WEIL, GOTSHAL - nadační fond poskytl dne 22. března 2012 příspěvek Sdružení SOS dětských vesniček. Částka 30.000,- Kč bude použita na pobytové vzdělávací aktivity v přírodě, kterých se zúčastní děti z SOS vesničky Doubí.


Příspěvek pro Lindu Hrabákovou 

Dne 22. března 2012 podpořil WEIL, GOTSHAL - nadační fond částkou 50.000,- Kč paní Jarmilu K. Hrabákovou, maminku pětileté Lindy. Linda trpí autismem s psychomotorickou retardací a nadační příspěvek bude použit na její imunologickou a biomodulační léčbu.


2011 


Příspěvek pro Evu Liberdovou

WEIL, GOTSHAL - nadační fond poskytl dne 11. listopadu 2011 částku 13.000,- Kč paní Evě Liberdové. Příspěvek byl použit na pořízení multifunkčního tabletu, který umožní neslyšící paní Liberdové komunikaci s okolím prostřednictvím převodu řeči do psaného textu.


Příspěvek pro Patrika Hoška

Dne 11. listopadu 2011 bylo nadačním fondem poskytnuto 30.000,- Kč paní Pavlíně Hoškové, mamince šestnáctiletého Patrika. Příspěvek byl použit na úhradu části nákladů na péči o Patrika, který je následkem úrazu trvale těžce tělesně postižený.


Podpora občanského sdružení Borůvka, Borovany

WEIL, GOTSHAL - nadační fond přispěl dne 10. listopadu 2011 částkou 30.000,- Kč na realizaci týdenních nácvikových odlehčovacích kurzů, které pro své klienty pořádá občanské sdružení Borůvka, Borovany. Klienty občanského sdružení jsou těžce tělesně postižené děti, mladí lidé a senioři.


Příspěvek Občanskému sdružení Benediktus

Dne 9. listopadu 2011 podpořil WEIL, GOTSHAL - nadační fond částkou 100.000,- Kč stavbu tradiční roubené sušírny ovoce s moštárnou v komunitním centru v Modletíně. Klienty Občanského sdružení Benediktus jsou  lidé s kombinovaným postižením. Roubenka bude zázemím pro pracovní terapii klientů občanského sdružení a místem setkávání klientů se zdravými lidmi, kteří budou využívat služeb sušírny a moštárny a navštěvovat zdejší kulturní akce.


Podpora Dětské ozdravovny Království

WEIL, GOTSHAL - nadační fond podpořil dne 17. května 2011 Dětskou ozdravovnu Království, která sídlí v Nemojově u Dvora Králové nad Labem. Království kromě ozdravovny provozuje také Okamžitou pomoc pro děti, které se dostanou do tíživé životní situace. Tyto děti mohou být v Království až po dobu jednoho roku. Částka 100.000,- Kč byla použita na opravu venkovního bazénu, který je umístěn v zahradě ozdravovny.  


Podpora Domova pro seniory Krč

Dne 22. dubna 2011 poukázal WEIL, GOTSHAL - nadační fond částku 100.000,- Kč Domovu pro seniory Krč v Praze. Obnos byl použit na zakoupení a instalaci venkovních žaluzií pro společenský sál Domova. Venkovní žaluzie výrazně zlepší klimatické podmínky společenského sálu a pomohou zvýšit kvalitu společenských a kulturních akcí, které jsou zde pořádány.  


 Příspěvek DOMOVU SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

WEIL, GOTSHAL - nadační fond podpořil dne 21. dubna 2011 DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO v Praze částkou 90.000,- Kč, která byla použita na nákup židlí k lůžkům pacientů využívajících služeb Domova. DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO poskytuje sociální a zdravotní pobyty pro seniory a také pro seniory provozuje denní stacionář. 


Podpora občanského sdružení CEMA Žamberk

Dne 21. dubna 2011 poukázal nadační fond částku 50.000,- Kč občanskému sdružení CEMA Žamberk. Cílem projektu bylo zajištění základních životních potřeb klientů o.s. CEMA Žamberk, které mj. provozuje azylový dům pro ženy a matky s dětmi. Prostředky rovněž umožnily sociálně znevýhodněným dětem, které služeb občanského sdružení využívají, smysluplné trávení volného času ve formě rozličných volnočasových aktivit.


Podpora Hospice Anežky České

WEIL, GOTSHAL - nadační fond podpořil dne 20. dubna 2011 Oblastní charitu Červený Kostelec částkou 50.000,- Kč. Účelem finančního příspěvku bylo pokrytí části nákladů na provoz Hospice Anežky České, který v Červeném Kostelci Oblastní charita provozuje.


Podpora ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 10

Dne 19. dubna 2011 poukázal WEIL, GOTSHAL - nadační fond částku 30.000,- Kč Základní škole speciální Diakonie ČCE Praha 10, kterou navštěvují děti s mentálním a kombinovaným postižením. Příspěvek pokryl část nákladů na mzdu asistenta pedagoga.  


Podpora občanského sdružení CESTA ŽIVOTEM BEZ BARIÉR

Nadační fond podpořil dne 19. dubna 2011 částkou 20.000,- Kč občanské sdružení CESTA ŽIVOTEM BEZ BARIÉR. Příspěvek byl použit na pronájem bazénu, ve kterém probíhá výuka plavání dětí upoutaných na invalidní vozík. 


Příspěvek pro Sáru Kališovou

Dne 18. dubna 2011 bylo nadačním fondem poskytnuto 50.000,-Kč rodičům Sáry Kališové, dívence se spinální muskulární atrofií. Příspěvek byl použit na pořízení speciálně upraveného auta pro bezpečný a pohodlný převoz Sáry. 


Podpora občanského sdružení SDÍLENÍ

Nadační fond poukázal dne 18. dubna 2011 částku 82.500,-Kč občanskému sdružení SDÍLENÍ v Telči. Příspěvek pomohl pořídit dva automobily potřebné pro zajištění terénních služeb, které SDÍLENÍ provozuje (konkrétně jde o domácí hospicovou péči a terénní odlehčovací službu).  


Podpora obecně prospěšné společnosti Pomoc v nouzi

Nadační fond poukázal dne 18. dubna 2011 částku 82.500,- Kč obecně prospěšné společnosti Pomoc v nouzi, která sídlí v Sokolově. Částka byla věnována na pořízení a instalaci kamerového systému v prostorách dvou domů na půli cesty, které Pomoc v nouzi provozuje. Kromě DNPC společnost provozuje také azylový dům pro matky s dětmi, azylový dům pro jednotlivce, nízkoprahové denní centrum, intervenční centra a pečovatelské služby. 


Pomoc obětem zemětřesení v Japonsku

Dne 13. dubna poukázal nadační fond 10.000,- Kč Nadaci Forum 2000. Příspěvek byl použit na pomoc obětem zemětřesení v Japonsku. 


Podpora občanského sdružení Villa Vallila

Nadační fond poukázal dne 26. ledna 2011 částku 35.000,- Kč občanskému sdružení Villa Vallila v Červeném Újezdu u Votic na ošetření starých stromů v zahradě vily, která poskytuje chráněné bydlení a odlehčovací služby klientům se zdravotním či mentálním postižením. 


Příspěvek pro R. Zámečníka

Dne 26. ledna 2011 bylo nadačním fondem poskytnuto 30.000,- Kč panu Romanu Zámečníkovi, kvadruplegikovi. Příspěvek byl použit na zvýšenou ošetřovatelskou péči a pobyt pana Zámečníka v léčebně a rovněž na úpravu jeho nového invalidního vozíku.


Příspěvek azylovému domu pro matky s dětmi v Praze - Bohnicích

Občanské sdružení Kolpingova rodina Praha 8, které provozuje azylový dům pro matky s dětmi, obdrželo dne 25. ledna 2011 od nadačního fondu WEIL, GOTSHAL příspěvek 50.000,- Kč na úhradu části celoročních nákladů na mzdu lektorky praktických činností pro klientky azylového domu.


Podpora Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích

WEIL, GOTSHAL - nadační fond poukázal dne 25. ledna 2011 částku 180.000,- Kč Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích. Příspěvek byl použit na nákup pomůcek do půjčovny, kterou hospic v Litoměřicích provozuje, a dále na nákup léků, zdravotnického materiálu a lůžkovin pro klienty Hospice sv. Štěpána.


2010


Podpora Dětského centra při FTN Praha

Nadační fond Dětský úsměv, který pomáhá dětem umístěným v Kojeneckém ústavu s dětským domovem v Praze 4 - Krči, obdržel dne 20. října 2010 od WEIL, GOTSHAL - nadačního fondu částku 62.500,- Kč na pořízení 25 přístrojů pro bezkontaktní monitorování dechu kojenců.


Příspěvek pro Sáru Kališovou

WEIL, GOTSHAL – nadační fond poskytl dne 26. května 2010 částku 40.000,- Kč rodičům Sáry Kališové, dívce se spinální muskulární atrofií. Peníze byly použity na nákup zdravotnického materiálu a zdravotnických pomůcek pro Sáru.


Příspěvek obecně prospěšné společnosti SOCIETA

Nadační fond poukázal dne 28. dubna 2010 částku 60.000,- Kč společnosti SOCIETA o.p.s., která se zabývá přepravou osob se zdravotním postižením a zajišťuje pracovní a profesní zařazení občanů se zdravotním postižením do pracovního a osobního života. Příspěvek byl použit na modernizaci dispečinku Society, kde pracují nevidomí dispečeři a dispečeři se zbytky zraku.


Podpora ZŠ Diakonie ČCE – Ratolest

Nadační fond poukázal dne 13. dubna 2010 částku 50.000,- Kč základní speciální škole Diakonie ČCE – Ratolest – na nákup speciálních pomůcek (didaktické, kompenzační a rehabilitační) pro žáky s těžším mentálním postižením a dalšími vadami.


Příspěvek pro R. Zámečníka

Dne 9. dubna 2010 bylo nadačním fondem poskytnuto 30.000,- Kč panu Romanovi Zámečníkovi  - kvadruplegikovi - jako příspěvek na zvýšenou ošetřovatelskou péči a pobyt v léčebně.


Tým P. Severy Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem
 Houfek I.               -              1,0                 -                  -              2,5             6,5                 -                  -                  -                  -                  -                  -            10,0   
 Kindl J.               -                  -                  -                  -              1,0                 -            10,0                 -                  -                  -                  -                  -            11,0   
 Kinnert P.               -                  -                  -              1,0                 -              6,5                 -                  -                  -                  -                  -                  -              7,5   
 Koudelka M.            3,0                 -                  -              2,5             0,5             5,0                 -                  -                  -                  -                  -                  -            11,0   
 Kuca V.               -                  -              1,0             0,5             4,0                 -                  -              5,0                 -                  -                  -                  -            10,5   
 Mikes S.               -              3,0             3,0                 -              1,0                 -              3,0             5,0                 -                  -                  -                  -            15,0   
 Moravek L.               -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -    
 Najman O.               -                  -              3,0                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -              3,0   
 Oborny M.           1,0                 -              5,0                 -              1,0                 -              5,5                 -                  -                  -                  -                  -            12,5   
 Sivy M.           6,5                 -                  -                  -              1,0                 -              7,0             5,0                 -                  -                  -                  -            19,5   
 Sprinz P.               -                  -                  -              0,5             5,0             0,5                 -              8,0             7,0             2,0                 -                  -            23,0   
 Sturm J.               -              6,0                 -                  -              1,0                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -              7,0   
 Vohnicky P.               -                  -                  -                  -                  -              1,0                 -                  -                  -                  -                  -                  -              1,0   
 Zapletal J.           3,0                 -                  -                  -              1,0             9,0             2,0                 -                  -                  -                  -                  -            15,0   

Partneři

Hlavním partnerem podporujícím činnost nadačního fondu je WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář (více informací o partnerech zde).