Výroční zprávy

Výroční zprávy

Skils – nadační fond (dříve WEIL, GOTSHAL - nadační fond) každoročně vypracovává výroční zprávu, která obsahuje přehled o veškeré činnosti nadačního fondu za předchozí rok a zhodnocení této činnosti.

Nadační fond v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném znění, ukládá výroční zprávy do sbírky listin Městského soudu v Praze, kde jsou každému volně přístupné. Pro usnadnění přístupu veřejnosti k těmto výročním zprávám je dále Skils – nadační fond zveřejňuje i na tomto místě.

První výroční zpráva nadačního fondu WEIL, GOTSHAL je k dispozici zde 2009 výroční zpráva.

Druhá výroční zpráva nadačního fondu WEIL, GOTSHAL je k dispozici zde 2010 výroční zpráva.

Třetí výroční zpráva nadačního fondu WEIL, GOTSHAL je k dispozici zde 2011 výroční zpráva.

Čtvrtá výroční zpráva nadačního fondu WEIL, GOTSHAL je k dispozici zde 2012 výroční zpráva.

Pátá výroční zpráva nadačního fondu WEIL, GOTSHAL je k dispozici zde 2013 výroční zpráva.

Šestá výroční zpráva nadačního fondu WEIL, GOTSHAL je k dispozici zde 2014 výroční zpráva.

Sedmá výroční zpráva nadačního fondu WEIL, GOTSHAL je k dispozici zde 2015 výroční zpráva.

Osmá výroční zpráva nadačního fondu WEIL, GOTSHAL je k dispozici zde 2016 výroční zpráva.