Podpora lidí se zdravotním postižením

Podpora lidí se zdravotním postižením

Podpora lidem se zdravotním postižením

Lucie Balentová

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Lucie Balentové, která trpí těžkou mentální retardací, DMO, autismem, epilepsií atd. Příspěvek byl použit na pořízení osobního automobilu.

Marek Brýdl

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Marka Brýdla, který trpí hydrocefalií, epilepsií, autismem atd. Příspěvek byl použit na pořízení osobního automobilu.

Zdeněk Krčmář

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil rodinu Zdeňka Krčmáře, který leží ve vigilním komatu. Příspěvek byl použit na pořízení polohovacího zařízení pro horní a dolní končetiny a na pořízení kompenzačních a zdravotních pomůcek.

Eva Kvapilová

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Evy Kvapilové, která trpí DMO a kvadruparézou. Příspěvek byl použit na pořízení osobního automobilu.

Dominik Hofírek

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Dominika Hofírka, který trpí těžkou mentální chorobou a genetickým postižením. Příspěvek byl použit na pořízení osobního automobilu.

Alois Pompa

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil rodiče Aloise Pompy, který má kombinované postižení. Příspěvek byl použit na pořízení hygienických a zdravotnických pomůcek, matrace a zdravotních bot.

Jiří Svoboda

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil rodiče Jiřího Svobody, který trpí mikrocefalií, kvadruspasticitou a epilepsií. Příspěvek byl použit na pořízení automobilu.

Vanesa Šafránková

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Vanesy Šafránkové, která mj. trpí autismem. Příspěvek byl použit na odlehčovací službu.

Michaela Stropnická

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Michaely Stropnické, která trpí těžkou formou centrální spastické kvadruparézy. Příspěvek byl použit na pořízení speciální autosedačky.

Tomáš Nováček

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Tomáše Nováčka, který trpí DMO, autismem aj. Příspěvek byl použit na pořízení osobního automobilu.

Jiří Reif

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Jiřího Reifa, který trpí DMO. Příspěvek byl použit na asistenční a odlehčovací služby.

Johan a Florimon Krouzovi

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku dvojčat Johana a Florimona Krouzových, kteří trpí svalovou dystrofií a autismem. Příspěvek byl použit na úhradu doplatku za zdravotní židli a na odlehčovací služby.

Matyáš Novák

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Matyáše Nováka, který trpí DMO a epilepsií. Příspěvek byl použit na osobní asistenci.

Zuzana Měchová

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Zuzany Měchové, která trpí kongenitální supranukleární bulbární parézou (poruchou hlavových nervů), mentální retardací, vývojová poruchou, epilepsií atd. Příspěvek byl použit na služby osobního asistenta v základní škole speciální.

Michal Bujtar

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Michala Bujtara, který trpí těžkým fyzickým a mentálním postižením. Příspěvek byl použit na pořízení matrace do speciálně upravené postele.

Václav Ošmera

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Václava Ošmery, který má dětskou mozkovou obrnu. Příspěvek byl použit na pořízení osobního automobilu.

Apropo Jičín, o.p.s.

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil Apropo Jičín, o.p.s. Apropo provozuje denní stacionář, poskytuje osobní asistenci a další sociální služby dětem a mladým dospělým s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Příspěvek byl použit na realizaci psychorehabilitačního pobytu.

Simona Soldánová

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil rodiče Simony Soldánové, která trpí dětskou mozkovou obrnou. Příspěvek byl použit na pořízení osobního automobilu.

Tereza Millerová

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Terezy Millerové, která má dětskou mozkovou obrnu a epilepsii. Příspěvek byl použit na pořízení polohovacího zařízení.

Jiří Kesl

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Jiřího Kesla, který trpí urgentní inkontinencí. Příspěvek byl použit na pořízení enuretického alarmu, inkontinenční podložky, polštáře a deky.

Jonáš Konečný

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil rodiče Jonáše Konečného, který má poruchu autistického spektra. Příspěvek byl použit na pořízení osobního automobilu.

Vanessa Steiniglová

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Vanessy Steiniglové, která trpí mj. syndromem kaudální regrese. Příspěvek byl použit na pořízení osobního automobilu.

Anna Kočová

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil rodiče Anny Kočové, která má spinální muskulární atrofii. Příspěvek byl použit na osobní asistenci.

Adéla Jiranová

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Adély Jiranové, která má dětskou mozkovou obrnu. Příspěvek byl použit na operaci metodou Ulzibat.

Martin Mráček

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Martina Mráčka, který má diabetes mellitus. Příspěvek byl použit na pořízení senzorů a setu ke kontinuální monitoraci glukózy.

Tereza Křížková

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Terezy Křížkové, která trpí centrální mozkovou atrofií s těžkou psychomotorickou retardací. Příspěvek byl použit na pořízení polohovací vertikalizační sítě a optických vláken pro rehabilitaci.

Karolína Perská

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil paní Karolínu Perskou, která má ochrnuté dolní končetiny. Příspěvek byl použit na pořízení osobního automobilu.

Zdeňka Dvořáková

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil paní Zdeňku Dvořákovou, která trpí roztroušenou sklerózou. Příspěvek byl použit na pořízení schodišťové plošiny.

Anna Čapková

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil paní Annu Čapkovou, která trpí neuropatií. Příspěvek byl použit na pořízení stropního kolejnicového systému.

Martin Lomoz

WEIL, GOTSHAL - nadační fond opakovaně finančně podpořil maminku Martina Lomoze, který trpí hlubokou psychomotorickou retardací, dětskou mozkovou obrnou a Gastaut-Lennox syndromem. Příspěvky byly použity na služby denního stacionáře a osobní asistence a na pořízení podpůrného chodítka.

Tadeáš Knespl

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Tadeáše Knespla, který trpí těžkou formou atopického exému, dýchacími obtížemi a alergiemi. Příspěvek byl použit na pořízení čističky vzduchu.

Zdeněk Palička

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Zdeňka Paličky, který trpí dětskou mozkovou obrnou a epilepsií. Příspěvek byl použit na pořízení osobního automobilu.

Markéta Lešková

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Markéty Leškové, která trpí hlubokou mentální retardací a epilepsií. Příspěvek byl použit na pořízení automatického kotle na tuhá paliva.

Nicolas Úbl

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Nicolase Úbla, který trpí dětskou mozkovou obrnou (hydrocefalus). Příspěvek byl použit na zdravotní a hygienické potřeby a na pořízení zdravotní matrace.

Adam Zubalík

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil rodiče Adama Zubalíka, který trpí dětskou mozkovou obrnou (obstrukční hydrocefalus). Příspěvek byl použit na pořízení Vojtova rehabilitačního stolu.

Beáta Hrušková

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil rodiče Beáty Hruškové, která má těžkou oční vadu. Příspěvek byl použit na Beátino doučování.

Samuel Pavlech

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně opakovaně podpořil maminku Samuela Pavlecha, který trpí pervazivní vývojovou poruchou, tělesným postižením, autismem, epilepsií atd. Příspěvky byly použity na pořízení osobního automobilu nebo na pořízení zdravotní matrace a lůžka.

Filip Hrstka

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil rodiče Filipa Hrstky, který trpí autismem, cerebelárním syndromem a  retardací. Příspěvek byl využit na službu osobní asistence v mateřské škole.

Ondřej Kotyk

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Ondřeje Kotyka, který trpí dětskou mozkovou obrnou - spastickou kravdruparézou a West syndromem. Příspěvek byl použit na pořízení speciálního transportního kočárku.

Valentýna Tuhá

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil rodiče Valentýny Tuhé, která trpí neo a paleocerebelárním syndromem a epilepsií. Příspěvek byl využit na pořízení osobního automobilu.

Mario Muladi

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Maria Muladiho, který trpí kombinovaným postižením. Příspěvek byl použit na pořízení osobního automobilu.

Anna Novotná

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Anny Novotné, která trpí mentální retardací, atypickým autismem a epilepsií. Příspěvek byl použit na letní rekondiční tábor pro děti s postižením.

DOTYK II, o.p.s.

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil DOTYK II, o.p.s., který působí na Brněnsku a pomáhá dětem s poruchami autistického spektra a osobám se schizofrenií.Příspěvek byl použit na pořízení iPadu a speciálních aplikací.

Spokojený domov, o.p.s.

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil Spokojený domov, o.p.s. Spokojený domov působí v regionech Mnichovohradišťska, Mladoboleslavska, Jičínska a Turnovska. Poskytuje osobní asistenci, pečovatelskou službu nebo odlehčovací služby. Příspěvek byl použit na osobní asistenci pro žáky speciální třídy Základní školy Zborovská v Turnově.

Kateřina Syslová

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Kateřiny Syslové, která trpí Downovým syndromem, hlubokou mentální retardací, epilepsií a autismem. Příspěvek byl použit k pořízení osobního automobilu.

Miroslav Dobrovský

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Miroslava Dobrovského, který trpí kombinovaným postižením. Příspěvek byl použit k pořízení osobního automobilu.

Václav Fanta

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil nevidomého pana Václava Fantu. Příspěvek byl použit k pořízení digitálního čtecího zařízení s hlasovým výstupem.

ITY, z.s.

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil spolek ITY, který sídlí ve Starém Jičíně a mj. poskytuje odlehčovací službu pro rodiny, které pečují o osoby s poruchou autistického spektra nebo o osoby s mentálním, tělesným a smyslovým handikcapem. Příspěvek byl použit na letní rekondiční pobyt klientů ITY.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub PAPRSEK

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil vyškovský Klub PAPRSEK, který mj. provozuje půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Příspěvek byl použit na pořízení elektrických polohovatelných postelí a antidekubitních matrací.

Jaroslav Šimáček

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil pana Jaroslava Šimáčka, který trpí neurodegenerativním onemocněním horních a dolních končetin. Příspěvek byl použit na pořízení vertikálního toaletního zvedáku.

Magda Němcová

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil manžele Němcovy, kterým přispěl na pořízení dvoumístného elektrického vozíku.

Tomáš Janecký

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Tomáše Janeckého, který má sluchové postižení. Příspěvek byl použit na pořízení sady příslušenství ke kochleárnímu procesoru CP 900.

Zlata Petrželková

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil tatínka Zlaty Petrželkové, která mj. trpí DMO a mikrocefalií. Příspěvek byl použit na pořízení koupacího lehátka.

Daniel Sadílek

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil rodiče Daniela Sadílka, který trpí dětským autismem a psychomotorickou retardací. Příspěvek byl použit na pořízení terapeutického bazénku s míčky.

Daniel Derić

WEIL, GOTSHAL - nadační fond opakovaně finančně podpořil maminku Daniela Deriće, který trpí atypickým autismem, DMO, epilepsií, poruchou zraku atd. Příspěvky byly použity na pořízení osobního automobilu a na pořízení bot šitých na míru.

Alena Maňasová

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil rodiče Aleny Maňasové, která trpí Rettovým syndromem. Příspěvek byl použit na pořízení osobního automobilu.

Marta Struková

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil paní Martu Strukovou, která trpí periferní degenerací sítnice. Příspěvek byl použit na úhradu kurzu práce s počítačem pro zrakově postižené.

Kryštof a Tadeáš Habigerovi

WEIL, GOTSHAL - nadační fond opakovaně finančně podpořil maminku postižených dvojčat Kryštofa a Tadeáše Habigerových. Příspěvky byly použity na pořízení osobního automobilu a na služby asistenta pedagoga.

Život bez bariér

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil občanské sdružení Život bez bariér, které poskytuje sociální služby zdravotně postiženým a seniorům na Jičínsku. Příspěvek byl použit na provoz denního stacionáře, který Život bez bariér provozuje.

Markéta Ondičová

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Markéty Ondičové, která trpí těžkým kombinovaným postižením. Příspěvek byl použit na opravu osobního automobilu.

Josef Černý

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil rodiče Josefa Černého, který má kombinované postižení. Příspěvek byl použit na pořízení osobního automobilu.

Jana Růžičková

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně přispěl rodičům Jany Růžičkové, která trpí těžkým zrakovým postižením, na pořízení sklopného psacího stolu.

Lukáš Reiner

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně přispěl mamince Lukáše Reinera, který žije s plicní ventilací, na pořízení odsávačky hlenů.

Jakub Drayer

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Jakuba Drayera, který trpí DMO. Příspěvek byl použit na doplacení osobního automobilu.

Václav Teichman

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Václava Teichmana, který mj. trpí dermorespiračním syndromem a chomozomální vadou. Příspěvek byl použit na osobní asistenci do mateřské školy, kterou Václav navštěvuje.

Jakub Pendl

WEIL, GOTSHAL - nadační fond přispěl panu Jakubovi Pendlovi, který má sluchové postižení, na pořízení sluchadel.

Borůvka Praha o.p.s.

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně přispěl obecně prospěšné společnosti Borůvka Praha na pracovně tréninkový program "Pracuji, tedy jsem". Borůvka Praha napomáhá osobám se zdravotním postižením k integraci do běžné společnosti.

František Staniek

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil pana Františka Stanieka, který po kolapsu zůstal ochrnutý na všechny končetiny. Příspěvek byl použit na pořízení osobního automobilu pro pana Stanieka.

Anna Xaverová

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil paní Annu Xaverovou, která zůstala po nehodě ochrnutá na všechny končetiny. Příspěvek byl použit na pořízení počítače pro handicapované, který paní Xaverová potřebuje ke své práci.

Ondřej Pavel

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil rodiče Ondřeje Pavla, který trpí dětskou mozkovou obrnou. Příspěvek byl použit na speciální rehabilitační kočárek pro Ondřeje.

Emma Koptáková

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Emmy Koptákové, která trpí chromozomálním postižením, těžkou mentální retardací a vážnou oční vadou. Příspěvek byl použit na speciální stravu a potravinové doplňky pro Emmu.

Matěj Švub

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil rodiče neslyšícího Matěje Švuba, který mj. trpí epilepsií. Příspěvek byl použit na osobní asistenci v mateřské škole speciální, kterou Matěj navštěvuje.

Jarmila Malá

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil paní Jarmilu Malou, která trpí paraparézou. Příspěvek byl použit na opravu osobního automobilu paní Jarmily Malé.

Patrik Šrám

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Patrika Šráma, který má mozkovou obrnu. Příspěvek byl použit na pořízení postele pro Patrika a na doplatek osobního automobilu určeného k převozu Patrika.

Marek Trnečka

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Marka Trnečky, který trpí atypickým autismem, těžkou mentální retardací a hyperkinetickou poruchou. Příspěvek byl použit na pořízení speciální autosedačky pro Marka.

Jakub Zemánek

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Jakuba Zemánka, který trpí atypickým autismem a mentální retardací. Příspěvek byl použit na ozdravný pobyt pro Jakuba.

Pavel Kycenko

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Pavla Kycenka, který má kombinované postižení. Příspěvek byl použit na osobní asistenci v základní škole speciální, kterou Pavel navštěvuje.

Dominik Diviš

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil rodiče Dominika Diviše, který trpí spastickou mozkovou obrnou. Příspěvek byl použit na Dominikův rehabilitační pobyt.

Julie a Jiří Sýkorovi

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně opakovaně podpořil rodiče Julie a Jiřího Sýkorových. Příspěvek byl použit na osobní asistenci na základní škole pro Jiříka, který trpí kvadruparetickou formou DMO, a na osobní asistenci v ZŠ speciální pro Julii, která je nevidomá a má kombinované tělesné postižení.

Karolína Dejová

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil prarodiče Karolínky Dejové, která má dětskou mozkovou obrnu. Příspěvek byl použit na Kristýnčin rehabilitační pobyt.

Zuzana Balášová

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil paní Zuzanu Balášovou, která po meningokokové sepsi přišla o levou nohu. Příspěvek byl použit na zakoupení osobního automobilu s automatickou převodovkou.

Martin Richter

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil rodiče Martina Richtera, který má těžké kombinované postižení. Příspěvek byl použit na pořízení přídavného pohonu k mechanickému invalidnímu vozíku.

Domov sv. Josefa

WEIL, GOTSHAL - nadační fond přispěl na vybudování venkovního výtahu pro klienty Domova sv. Josefa v Žirči. Domov sv. Josefa je lůžkovým zařízením pro nemocné roztroušenou sklerózou.

Radovan Stoklásek

WEIL, GOTSHAL - nadační fond opakovaně finančně podpořil maminku Radovana Stokláska, který trpí autismem a mentální retardací. Příspěvek byl použit na pořízení automobilu určeného k převozu Radovana Stokláska k lékařům apod., na pořízení nových vstupních dveří do domu či vybetonování podlah domku Stokláskových.

Michaela Kruželová

WEIL, GOTSHAL - nadační fond opakovaně finančně podpořil paní Michaelu Kruželovou, která trpí dětskou mozkovou obrnou. Příspěvky byly použity na rehabilitační pobyt či na pořízení cvičení pomůcky.

I MY, o.p.s.

WEIL, GOTSHAL - nadační fond opakovaně přispěl na mzdy poradkyně rané péče a koordinátorky střediska rané péče občanského sdružení "I MY" Společnost pro podporu lidí s postižením. Toto občanské sdružení poskytuje službu rané péče rodinám s dětmi s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením.

Dušan Bosák

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil rodiče Dušana Bosáka, který trpí athetiodní formou DMO. Příspěvek byl použit na Dušanův rehabilitační pobyt.

Speciální pečovatelská služba

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil Speciální pečovatelskou službu, která sídlí v Kladně a poskytuje péči lidem s těžkým tělesným postižením. Příspěvek byl použit na mzdy zaměstnanců Speciální pečovatelské služby.

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil střední, základní a mateřskou školu JISTOTA, která sídlí v Prostějově a kterou navštěvují děti s kombinovaným postižením a se speciálními vzdělávacími potřebami. Příspěvek byl použit na zakoupení dataprojektorů, které jsou používány při výuce.

Středisko rané péče SPRP České Budějovice

WEIL, GOTSHAL - nadační fond přispěl na mzdu poradkyně rané péče, která poskytuje služby rané péče rodinám s dětmi s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením.

Kolpingova rodina Smečno, o.s.

WEIL, GOTSHAL - nadační fond přispěl na realizaci letního tábora pro děti se spinální muskulární atrofií, který každoročně organizuje občanské sdružení Kolpingova rodina Smečno.

Jakub Kunášek

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil rodiče Jakuba Kunáška, který trpí autismem. Příspěvek byl použit na Jakubovu biologickou léčbu.

Marie Brunátová

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Marie Brunátové, která má vývojovou vadu mozku. Příspěvek byl použit k úhradě části nákladů na zakoupení osobního automobilu.

Daniel Vojtek

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně opakovaně podpořil maminku Daniela Vojtka, který trpí dětskou mozkovou obrnou. Příspěvky byly použity na Danielovu aminokyselinovou léčbu a na odlehčovací službu.

Jakub a Matěj Benešovi

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil rodiče dvojčátek Jakuba a Matěje Benešových, kteří mají dětskou mozkovou obrnu. Příspěvek byl použit na rehabilitační pobyt obou chlapců.

Karolína Sekyrová

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil rodiče Karolíny Sekyrové, která trpí dětským autismem. Příspěvek byl použit na Karolínčinu biomodulační a imunologickou léčbu.

Tereza Vargová

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil rodiče Terezy Vargové, která prošla náročnou léčbou mozkového nádoru. Příspěvek byl použit na Terezčin rehabilitační pobyt.

Filip Kučný

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil rodiče Filipa Kučného, která trpí epilepsií a kombinovaným postižením. Příspěvek byl použit na Filipův rehabilitační pobyt.

Barbora Pekárková

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil rodiče Barbory Pekárkové, která trpí spastickou diparézou s pravostranným postižením. Příspěvek byl použit na Adélčin rehabilitační pobyt.

Eliška Svobodová

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil paní Kateřinu Svobodovou, maminku Elišky, která trpí dětskou mozkovou obrnou. Příspěvek byl použit na Eliščin rehabilitační pobyt.

Filomena a Antonie Račanské

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně opakovaně podpořil rodiče Filomeny Račanské, která má dětskou mozkovou obrnu, a její sestry Antonie, která trpí astmatem. Příspěvek byl použit na úhradu cestovného a zdravotnického poplatku za pobyt obou dívek v lázních. Další příspěvek byl použit na pořízení notebooku pro Filomenu.

Adéla Šimanovská

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil rodiče Adély Šimanovské, která má dětskou mozkovou obrnu. Příspěvek byl použit na Adélčin rehabilitační pobyt.

Jakub Navara

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil rodiče Jakuba Navary, který kromě jiných postižení trpí dětskou mozkovou obrnou. Příspěvek byl použit na Jakubův rehabilitační pobyt.

Pavel Spišák

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil paní Ilonu Hřebíčkovou, maminku Pavla, který trpí dětskou mozkovou obrnou. Příspěvek byl použit na Pavlův rehabilitační pobyt.

Dan Vávra

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil paní Jitku Vávrovou, maminku Dana, který trpí spastickou kvadruplegickou formou DMO. Příspěvek byl použit na Danův rehabilitační pobyt.

Jakub Janouš

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil rodiče Jakuba Janouše, který trpí kvadruparetickou formou DMO. Příspěvek byl použit na Jakubův rehabilitační pobyt.

Anna Čermáková

WEIL, GOTSHAL - nadační fond opakovaně finančně podpořil paní Annu Čermákovou, která trpí Bechtěrevovou chorobou. Příspěvky byly použity k úhradě ročního paušálu tísňové služby Anděl Strážný.

Teodor Prudký

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Teodora Prudkého, který má ADHD těžkého stupně. Příspěvek byl použit na Teodorovu imunologickou a biomodulační léčbu.

Nikola Hořejší

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil rodiče Nikoly Hořejší, která má spastickou formu DMO. Příspěvek byl použit na operaci k uvolnění svalů.

Johana Tryznová

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil rodiče Johanky Tryznové, která má Downův syndrom. Příspěvek byl použit na úpravu osobního utomobilu na plynový pohon.

Anita Jochová

WEIL, GOTSHAL - nadační fond opakovaně finančně podpořil maminku Anity Jochové, která má vzácnou vadu 11. chromozomu. Příspěvky byly použity na školné v rehabilitačním stacionáři.

Lukáš Levý

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Lukáše Levého, který trpí dětským autismem. Příspěvek byl použit na Lukášovu imunologickou a biomodulační léčbu.

Magdalena Demlová

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil slečnu Magdalenu Demlovou, která má quadruparetickou formu DMO. Příspěvek byl použit na zakoupení zvedáku.

Jakub Laga

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil rodiče Jakuba Lagy, který má DMO. Příspěvek byl použit na Jakubův rehabilitační pobyt.

Michaela Hlaváčková

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil rodiče Michaely Hlaváčkové, která mj. trpí centrálním hypotickým syndromem. Příspěvek byl použit na nákup nového automobilu pro převoz Michaely.

Jaroslav Trojan

WEIL, GOTSHAL – nadační fond finančně podpořil pana Jaroslava Trojana, muže s oboustrannou amputací nohou. Příspěvek byl použit na zakoupení invalidního vozíku Meyra Huricane.

Jitka Pochmanová

WEIL, GOTSHAL – nadační fond finančně podpořil paní Jitku Pochmanovou, ženu s rozštěpem páteře. Příspěvek byl použit na zakoupení invalidního vozíku Quickie Xenon.

Sportovní klub vozíčkářů Praha

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil Sportovní klub vozíčkářů Praha, který pro vozíčkáře vytváří podmínky ke sportovní činnosti, a to od rekreační až po vrcholovou úroveň. Příspěvek byl použit na osobní asistentské služby pro sportující vozíčkáře.

Linda Hrabáková

WEIL, GOTSHAL - nadační fond opakovaně podpořil maminku Lindy Hrabákové, která trpí autismem s psychomotorickou retardací. Příspěvky byly použity na Lindinu imunologickou a biomodulační léčbu, na speciální potraviny, potravinové doplňky a pohonné hmoty do automobilu.

Eva Liberdová

WEIL, GOTSHAL - nadační fond poskytl nelyšící paní Evě Liberdové příspěvek potřebný pro pořízení multifunkčního tabletu, díky kterému může paní Liberdová komunikovat s okolím. 

Patrik Hošek

WEIL, GOTSHAL - nadační fond finančně podpořil maminku Patrika Hoška, který zůstal po úrazu těžce tělesně postižený.

Občanské sdružení Borůvka, Borovany

WEIL, GOTSHAL - nadační fond opakovaně přispěl na realizaci týdenních nácvikových odlehčovacích kurzů, které pro své klienty pořádá občanské sdružení Borůvka, Borovany, případně na realizaci terénní pečovatelské služby. Klienty občanského sdružení jsou těžce tělesně postižené děti, mladí lidé a senioři z celé republiky.

Občanské sdružení Benediktus

WEIL, GOTSHAL - nadační fond podpořil stavbu tradiční roubené sušírny ovoce s moštárnou v komunitním centru v Modletíně. Klienty Občanského sdružení Benediktus jsou  lidé s kombinovaným postižením. Roubenka bude zázemím pro pracovní terapii klientů občanského sdružení a místem setkávání klientů se zdravými lidmi, kteří budou využívat služeb sušírny a moštárny a navštěvovat zdejší kulturní akce.

CESTA ŽIVOTEM BEZ BARIÉR, o.s.

WEIL, GOTSHAL – nadační fond pomohl občanskému sdružení CESTA ŽIVOTEM BEZ BARIÉR financovat pronájem bazénu, ve kterém probíhá výuka plavání dětí upoutaných na invalidní vozík.

Villa Vallila

WEIL, GOTSHAL – nadační fond přispěl občanskému sdružení Villa Vallila na ošetření starých stromů v zahradě vily v Červeném Újezdě u Votic, kde je poskytováno chráněné bydlení a odlehčovací služby klientům se zdravotním a mentálním postižením. Nadační fond tomuto občanskému sdružení přispěl rovněž na opravu omítky komunitního domu.

Roman Zámečník

WEIL, GOTSHAL – nadační fond opakovaně poskytl příspěvek panu Romanu Zámečníkovi, kvadruplegikovi, naúpravu nového invalidního vozíku, na osobní asistenci, ošetřovatelskou péči a pobyt v léčebně.

Sára Kališová

WEIL, GOTSHAL – nadační fond opakovaně pomohl zakoupit zdravotnický materiál a léky, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou,  pro dívku trpící spinální muskulární atrofií. Náš fond rovněž Sářiným rodičům přispěl na pořízení speciálně upraveného automobilu pro bezpečný a pohodlný převoz Sáry. Další příspěvek byl použit na dokončení vnitřních omítek bezbariérového domu Kališových.

Ladislava Blažková

WEIL, GOTSHAL – nadační fond přispěl VŠ studentce, která v dětství prodělala dětskou mozkovou obrnu, na nákup invalidního vozíku.

Základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 – Ratolest

WEIL, GOTSHAL – nadační fond opakovaně přispěl Základní škole speciální Diakonie ČCE (středisko Ratolest) na nákup speciálních pomůcek (didaktické, kompenzační a rehabilitační) pro žáky s těžším mentálním a kombinovaným postižením a dále na mzdu asistenta pedagoga. Nadační fond také speciální škole daroval iPad, který je využíván při výuce žáků.

Societa

WEIL, GOTSHAL – nadační fond  zafinancoval modernizaci telefonního dispečinku, kde pracují nevidomí dispečeři a dispečeři se zbytky zraku ve společnosti Societa, která se zabývá přepravou osob se zdravotním postižením, držitelů TP, ZTP a ZTP/P a osob imobilních.

Autoškola pro osoby s tělesným postižením

WEIL, GOTSHAL – nadační fond umožnil několika lidem se zdravotním postižením absolvovat speciální kurz a získat tak řidičské oprávnění.

Asistenční pes

WEIL, GOTSHAL – nadační fond podpořil pořízení asistenčního psa, který bude pomáhat lidem se zdravotním postižením.